Łódź / Signum Foundation Gallery
18 XI 2017 – 31 I 2018

ROMAN CIEŚLEWICZ collages 1961 – 1972

Wystawy

 

Roman Cieślewicz jest uznany przez światową krytykę za jednego z   najwybitniejszych grafików projektowych drugiej połowy XX w.

 

Urodził się w 1930 r. we Lwowie, gdzie pod koniec wojny rozpoczął edukację  w Szkole Przemysłu Artystycznego, którą po wojnie kontynuował w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. W latach 1945-49 studiował na Wydziale Plakatu w krakowskiej  Akademii Sztuk Pięknych.

Po dyplomie przeniósł się do Warszawy, gdzie bardzo szybko nawiązał współpracę z filmem, teatrami, ważnymi wydawnictwami. Projektował plakaty, opracowywał graficznie katalogi wystaw i książki. Projektował m.in. dla Centrali Wynajmu Filmów, Wydawnictwa  Artystyczno-Graficznego i wielu wydawnictw literatury.

Najbardziej emblematycznym projektem z tego czasu jest opracowanie graficzne nowo powstałego miesięcznika Ty i Ja, którego był pierwszym dyrektorem w latach 1959-62.

Dominującą techniką, którą stosował przy wykonywaniu projektów był fotomontaż. Artysta świadomie nobilitował tę technikę nawiązując do tradycji międzywojennej awangardy i prac tak wybitnych artystów jak: John Heartfield, Hannah Hoch, Aleksander Rodczenko, Laszlo Moholy-Nagy, a w Polsce Kazimierz Podsadecki, Janusz Maria Brzeski, Mieczysław Szczuka.

Fotomontaż w doskonały sposób łączył sztukę i życie, tworzył nowe konteksty kulturowe, łączył fotografię, techniki graficzne i poligrafię. Otwierał sztukę dla szerokiej publiczności.

Najlepszym przykładem jest szata graficzna wspomnianego miesięcznika Ty i Ja, dla którego poza Cieślewiczem okładki projektowali: Henryk Tomaszewski, Waldemar Świerzy, z magazynem współpracował również Tadeusz Rolke.

Drugim ważnym obszarem aktywności twórczej Cieślewicza, w którym wykorzystywał fotomontaże było projektowanie plakatów. Na przełomie lat 60 i 70  tych tworzył cykle figur symetrycznych, które bardzo szybko stały się znakiem firmowym Cieślewicza. Jednym z najbardziej znanych w świecie jest plakat „Zoom contre la pollution de l oeil”/zoom przeciw skażeniu oka/.

Te prace powstawały już w Paryżu, gdzie zamieszkał w 1963 r. Pracował dla znanych magazynów: Vogue, Opus International oraz  Elle,  dla którego opracował nową szatę graficzną. W latach 1965-69 pełnił również funkcję dyrektora artystycznego Elle.

Od początku pobytu w Paryżu współpracował z  muzeami paryskimi. Dla Centre Pompidou stworzył projekty katalogów, plakaty i identyfikację wizualną dla cyklu międzynarodowych wystaw: Paryż-Moskwa, Paryż-Berlin, Presences  Polonaises.

Twórczość projektowa Romana Cieślewicza w niezwykle koherentny sposób łączy słowo i formę plastyczną, jest kwintesencją aktywności wybitnego twórcy z potężnym zapleczem intelektualnym.

W 1994 roku, jako jedyny grafik użytkowy, miał wystawę retrospektywną w Centre Pompidou.

Zmarł w Paryżu w 1996 r.

 

O swoim miejscu w sztuce artysta w rozmowie z krytyczką sztuki Wiesławą Wierzchowską powiedział: „Moim marzeniem było robienie obrazów publicznych, żeby jak największa liczba ludzi mogła je zobaczyć. W związku z tym plakat – obraz uliczny – był dla mnie najważniejszy. /…/ Nigdy nie wyobrażałem sobie obrazu niezależnego od treści. Zawsze dążę do tego, żeby obraz by maksymalny i informacja maksymalna. Trzeba działać na maksimum wyobraźni.”

Prace artysty znajdują się w w zbiorach m.in.

Museum of Modern Art, Nowy York

Stedelijk Museum, Amsterdam

Centre Pompidou, Paryż

Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa

Muzeum Narodowe, Poznań

Muzeum Sztuki, Łódź

Prace prezentowane na wystawie pochodzą z kolekcji Fundacji Signum.

Film Łukasza Korwina, Roman Cieślewicz z 1994r. został wypożyczony z archiwum TVP.

 

Signum Foundation Gallery, ul. Piotrkowska 85, Łódź