Łódź / Signum Foundation Gallery, Galeria Olimpus
13 IV 2019 - 15 VI 2019

DO NOT BREAK THE HEAVENLY SEAL – NIE ŁAM NIEBIAŃSKIEJ PIECZĘCI – TRIBUTE TO JANUSZ

Wystawy

DO NOT BREAK THE HEAVENLY SEAL

Wystawa dedykowana Januszowi Głowackiemu

Galeria Olimpus  Łódź  ul. Aleja Kościuszki 24

Signum Foundation Gallery  Łódź  ul.Piotrkowska 85

13.04.- 15.06.2019

Kurator  Grzegorz Musiał

 

 

Temat i tytuł wystawy odnosi się do starożytnej myśli Arystotelesa zapisanej w traktacie o sekretach sztuki i natury.

W swoich rozważaniach wielki filozof gracki, uczeń i wykładowca Akademii Platońskiej , stawia pytanie: czy jesteśmy w stanie i czy mamy prawo odkrywać całą tajemnicę zawartą w dziele sztuki?,  to przecież tak, jakbyśmy chcieli dotknąć duszy, a duszę  możemy jedynie poczuć. W  kontekście tej wystawy  pytanie  staje się równocześnie odpowiedzią.

Każdy z artystów, poprzez prezentowane prace, opowiada się za taką koncepcją sztuki, która pozostawia niejasność przekazu  i wieloznaczność  interpretacji.

Kreowanie rzeczywistości, a nie jej odzwierciedlanie, uznaje Arystoteles za specyficzną cechę sztuki, która wyzwala u odbiorców określone uczucia i emocje, których nigdy  wcześniej  mogli nie doświadczyć.

Na wystawie, która ma charakter dyptyku,  prezentowane są prace obrazujące wątek duchowy i cielesny w sztuce XX i  XXI  wieku. Dzieła  pochodzą z  wielu dekad , tworzą wzajemnie  nowe konteksty znaczeniowe i pokoleniowe. Najstarsza praca Mandala z 1961 Stanisława Fijałkowskiego prowadzi dyskurs o malarstwie z obrazem  młodego artysty Krzysztofa Piekosia, namalowanym w 2018 r.

Film Michała Martychowca  „The shrine to summon the souls”,  zrealizowany w świątyni Yasukuni w Tokio w 2013 r.  jest jednocześnie metaforą  piękna ,  okrucieństwa i  przemocy. Komentarzem do filmu są wypowiedzi Pier Paolo Pasoliniego z 1963 r.

Ciało ludzkie w pracach Natalii LL i Katarzyny Kozyry przestaje być „przedmiotem do podziwiania”, staje się narzędziem do przekraczania  własnych możliwości.

Artyści: Wiesław Barszczak, Stanisław Fijałkowski, Zdzisław Jurkiewicz, Koji Kamoji, Katarzyna Kozyra, Natalia LL, Michał Martychowiec, Krzysztof Piekoś, Erna Rosenstein, Antoni Starczewski, Teresa Tyszkiewicz, Ryszard Waśko.

 

Prace z kolekcji Fundacji Signum i osób prywatnych.

 

 

Galeria Olimpus  Łódź  ul. Aleja Kościuszki 24, Signum Foundation Gallery  Łódź  ul.Piotrkowska 85