Łódź / Signum Foundation Gallery
24 IX 2016 - 30 XI 2016

Natalia LL „SŁOWO”

Wystawy

Natalia LL, artystka multimedialna, aktywna na polskiej i  europejskiej scenie artystycznej od końca lat 60-tych,  zajmuje się fotografią, rysunkiem, wideo, performansem, tworzy instalacje z użyciem różnych mediów.

Najbardziej znana  jest jej aktywność w obszarze fotografii erotycznej, mająca swoje źródło w lekturach Markiza de Sade i Georges a Bataill’a. Z tego czasu pochodzą fotograficzno-filmowe realizacje  „Fotografii intymnej” i „Sztuki konsumpcyjnej”. Równolegle Natalia LL  wykonywała również  prace wynikające z jej zainteresowania konceptualizmem , badaniem języka i poezją wizualną.

Jedną z najwcześniejszych prac poświęconych wizualnym aspektom języka jest projekt „Słowo” z 1971 r. Fotograficzne paneau  składa się z 12 fotografii będących rejestracją twarzy artystki wypowiadającej do kamery pojedyncze litery , znanego tylko jej , tajemniczego słowa.  Fotografiom towarzyszy rejestracja filmowa.

Małgorzata Dawidek w swojej książce „Historia tekstu wizualnego – Polska po 1967 roku” zwraca uwagę na jeszcze inny aspekt tej pracy. „Pojedyncza klatka jest obrazem obnażonej, wystawionej, zwróconej w kierunku Innego twarzy artystki, która – składając i rozkładając wargi w nieco przerysowany sposób – wypowiada określone słowo. Jego milcząca obecność, mimo że wpływa na niemą treść przekazu, uruchamia inną warstwę pracy – ekspresję nagiej twarzy poddanej mowie, twarzy jako podpisu Innego. Artystka  nie odsłania twarzy zupełnie, zakrywa ja makijażem ust, które tym samym eksponuje – czyni z ust synonim wypowiadanego słowa, swoiste Barthes  owskie  punctum.

Równolegle z projektem „Słowo” powstaje praca Natalia ! /1/ dla której inspiracją było imię artystki składające się z 7 liter,  poddawane wielorakiej transformacji tworzy  wizualny poemat 5040 konfiguracji wszystkich liter. W 1977 r. Natalia LL napisała autokomentarz do tej pracy. „Jest coś tajemniczego w wewnętrznym porządku słowa, które składa się z poszczególnych liter. Zwróciłam na to uwagę przyglądając się swojemu imieniu, które składa się z trzech liter A i pojedynczych liter: N,T,L,I. Traktując litery jako poszczególne elementy, „cegły” tworzące słowa, posłużyłam się nimi do budowania nowych słów, zmieniająć porządek liter. Tak powstała budowla Natalia! /silna 7/ jako rezultat mnożenia 1x2x3x4x5x6x7, co dało imponującą liczbę 5040 nowych, nieznanych mi słów.”

Te dwa ważne projekty pokazujące  mniej znaną twórczość artystki są pokazane na wystawie.

 

Z okazji wystawy została wydana , w formie miniaturowej książeczki, limitowana edycja pracy Natalia! /1/

 

Kurator Grzegorz Musiał

 

 

Jest coś tajemniczego w wewnętrznym porządku słowa, które składa się z poszczególnych liter. Zwróciłam na to uwagę przyglądając się swojemu imieniu, które składa się z trzech liter A i czterech pojedynczych liter: N, T, L, I.

Traktując litery jako poszczególne elementy, „Cegły” tworzące słowa, posłużyłam się nimi do budowy nowych słów, zmieniając porządek liter. Tak powstałą budowla NATALIA! (silnia 7) jako rezultat mnożenia 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7, co dało imponującą liczbę 5040 nowych nieznanych mi słów.

Aby uświadomić szczególność tej procedury muszę przytoczyć przykłady słów utworzonych z liter mojego imienia.

Doświadczeniem powyższym zajmowałam się w grudniu 1971 roku. Opublikowane zostało w maleńkiej książeczce PERMAFO-SUMA (Prace Natalii LL – 1970 – 1973) w Galerii PERMAFO w roku 1973 w mikroskopijnym nakładzie. Dopiero po kilku latach, na 4th Meeting Festival Art w Belgradzie w roku 1975 tekst ten posłużył jako libretto mojego performance. Poszczególne słowa odczytywane były przez Jovankę B. z wielką ekspresją (aktorka była najlepszą recytatorką Jugosławii) i powtarzane przez chór studentów. Ja pełniłam rolę dyrygentki tego przedsięwzięcia. Spektakl odbył się w okrągłej Sali Tureckiej o znakomitej akustyce. Wrażenie było niezwykłe, gdyż skandowane słowa były dla mnie przesłaniem zapomnianego języka jakiejś nieznanej cywilizacji. Energia słów rozsadzała zabytkowe wnętrze.

Taśma magnetofonowa ze spektaklu była odtwarzana później w tej samej okrągłej Sali Tureckiej, gdyż na ścianach wisiały moje prace wizualne Consumer Art.

Natalia LL, 1975

 

Signum Foundation Gallery, ul. Piotrkowska 85, Łódź