Poznań / Fabryka Zeylanda
2 III 2007

JANUSZ MARCINIAK. CISZA I INNE OBRAZY

Wystawy

Cykl obrazów Janusza Marciniaka poświęcony został tytułowej „ciszy” – odnajdywanej przez artystę w różnych jej przejawach. Prezentacji cyklu towarzyszy ekspozycja „innych obrazów” Janusza Marciniaka powstałych z odmiennych inspiracji.

 

Jak pisze sam autor cyklu: „Ciszę, której potrzebowałem, znalazłem we wnętrzu pewnej, już nieczynnej świątyni. Jest ona nie tylko siedliskiem ciszy, lecz także naczyniem urzekającego światła. Podobnego światła i ciszy doświadczyłem u jednego z moich przyjaciół. To było krótko przed jego śmiercią. (…) Osobliwa odmiana ciszy pojawiła się w Strasznie pięknym, czyli w wizerunku samolotu B2, którego kształt silnie uzmysławia różnice między formą czysto geometryczną (idealną i ponadczasową) a światem organicznym (rzeczywistym i poddanym przemianie) i – w konsekwencji – granice kontrastu wizualnego. Łabędź zaś to prowokator…, a więc nie kwestia ciszy, lecz raczej spokoju, i przewrotna próba odzyskania tego motywu, synonimu kiczu – dla malarstwa. O ciszy opowiada również obrazek Po sprzeczce wg Steen’a, który jest jedną z dwóch części żartu malarskiego (pierwsza część to Kopia reprodukcji „Sprzeczki” Jana Steen’a). Na wystawie znalazły się również obrazy zainspirowane tym, co zobaczyłem w jednym z domów przy ul. Próżnej (jakże złowieszczo trafna stała się nazwa tej ulicy – dogorywającego fragmentu starej Warszawy) oraz malarski opis tego, co zostało po synagodze w Krzepicach przy ul. Weneckiej.”

 

Wystawie towarzyszyć będzie spotkanie z autorem prac – Januszem Marciniakiem, które zainauguruje Program 180° – artystyczno-edukacyjny projekt Fundacji Signum. Jego zamysłem jest prezentacja sztuki współczesnej w nietypowej, „odwróconej” (o 180°…) formule. Głównym celem Programu nie jest bowiem wystawa, lecz bezpośrednie spotkanie odbiorców z artystą i jego dziełami. Pokaz dzieł może mieć tu charakter roboczy i podlegać zmianom w czasie trwania prezentacji. Zaproszony do Programu artysta wystąpi w roli komentatora własnej pracy i uczestniczyć będzie w cyklu spotkań z zaproszonymi gośćmi Fundacji.

 

Wystawie towarzyszy publikacja: „Janusz Marciniak. Cisza i inne obrazy / Silence and other paintings”.

 

FUNDACJA SIGNUM FABRYKA ZEYLANDA, ul. Wszystkich Świętych 4a, Poznań