PROFIL

Pragniemy dawać naszym podopiecznym nadzieję na lepszą przyszłość!

Działania pomocowe Signum opierają się na idei zakładającej, że wspieranie drugiego człowieka jest działaniem dynamicznym i interaktywnym. Ma ono pozwolić osobie objętej opieką wykorzystywać własny potencjał oraz realizować swoje marzenia i aspiracje. 

By tak się stało działanie musi mieć wymiar długoterminowy. Stąd staramy się obejmować naszych podopiecznych długotrwałą opieką oraz wyposażać ich w narzędzia, które pozwolą im się samodzielnie już realizować. 

Taką filozofią pomocy motywowane są wszystkie nasze działania prowadzone w ramach Fundacji Signum, obejmujące Polskę, a od roku 2009 również sięgające dalej – poza granice kraju. Jednym z ostatnich naszych projektów – zainaugurowanym w 2011 roku, jest wspólny projekt pomocowy z Buyemba Suubira Uganda Foundation (BSUF).

PRIORYTETY POMOCY

W ramach działań pomocowych priorytetem Fundacji Signum jest docieranie do najbardziej potrzebujących osób oraz otaczanie ich stałą opieką. 


Oferujemy wsparcie nie tylko finansowe, ale także doradcze i organizacyjne. Duże znaczenie ma dla nas również pomoc dla rodzin i opiekunów chorych dzieci.

STAŁA GRUPA PODOPIECZNYCH FUNDACJI

Dotychczasowe, systematyczne udzielanie wsparcia pozwoliło nam na wyłonienie grupy, którą aktualnie obejmujemy kompleksową pomocą. Szczególną troską otaczamy dzieci niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, samotne matki i ich dzieci, osoby starsze oraz chore. Monitorujemy sytuację naszych podopiecznych, programujemy działania pomocowe, zajmujemy się doradztwem i organizowaniem terapii w specjalistycznych placówkach.

WSPÓLNY PROJEKT POMOCOWY FUNDACJI SIGNUM I BUYEMBA SUUBIRA UGANDA FOUNDATION

Od 2011 roku Fundacja Signum współpracuje z Buyemba Suubira Uganda Foundation (BSUF) realizując projekt dążący do pozyskania grupy sponsorów z Polski gotowych finansować edukację dzieci z Ugandy.

 

 

Zachęcamy Państwa do długofalowego wsparcia edukacji konkretnego dziecka z Ugandy!!

 

 

IDEA DZIAŁALNOŚCI POMOCOWEJ FUNDACJI SIGNUM

Idea, która przyświeca działalności charytatywnej Fundacji Signum, zakłada rozumienie pomocy jako działania dynamicznego i interaktywnego. Ma ono pozwolić osobie objętej opieką Fundacji wykorzystywać własny potencjał oraz realizować własne marzenia i aspiracje. Bunt przeciwko przypadkowości losu nakazuje nam wyjść z pomocą również poza granice Polski. Z tego też powodu zdecydowaliśmy się podjąć współpracę z Buyemba Suubira Uganda Foundation (BSUF) i przyznać z początkiem 2010 roku zagraniczne stypendium edukacyjne 13-letniemu Jonathanowi z Ugandy. Teraz chcemy jeszcze bardziej zaangażować się w funkcjonowanie BSUF i stworzyć każdemu z Państwa możliwość wsparcia działalności tej Fundacji.


BUYEMBA SUUBIRA UGANDA FOUNDATION

Buyemba Suubira Uganda Foundation jest organizacją charytatywną działającą na rzecz lokalnej społeczności wioski Butansi oraz całego regionu Kamuli w południowo-wschodniej Ugandzie. Swoją opieką obejmuje przede wszystkim dzieci, którym daje możliwość zdobycia wykształcenia. Mechanizm finansowania ich nauki opiera się na pozyskiwaniu przez BSUF sponsorów (dotychczas z Wielkiej Brytanii) finansujących edukację konkretnych dzieci. W 2005 roku BSUF zaczynało swoją działalność od wspierania dwójki podopiecznych. W chwili obecnej jest ich ponad 80! Równocześnie BSUF prowadzi szereg innych projektów takich jak kurs czytania i pisania dla dorosłych, hodowli świń, czy wytwarzania biżuterii dla kobiet.

Mieszkańcy wioski Butansi, podobnie jak mieszkańcy innych miejsc tej części świata, borykają się z wieloma problemami, w tym z bezpośrednimi zagrożeniami dla ich zdrowia Największe i najpowszechniejsze z nich związane jest z rozprzestrzenianiem się AIDS i malarii, a w ostatnim czasie także z zanieczyszczeniem wody prowadzącym do poważnych powikłań zdrowotnych, a nawet śmierci. Sytuacja wielu osób jest często tragiczna. Dla wielu dzieci posiadanie obojga rodziców jest już niewyobrażalnym szczęściem. Z kolei młodzi ludzie pozbawieni są często jakichkolwiek perspektyw na przyszłość. Większość mieszkańców funkcjonuje bowiem w błędnym kole biedy, z którego często nie można się wydostać bez pomocy z zewnątrz.


JAK MOŻNA POMÓC?

Skutecznym sposobem pomocy jest przede wszystkim wyposażenie potrzebujących w narzędzia, które pozwolą im się realizować, wykorzystywać swój potencjał i konsekwentnie, już samodzielnie, tworzyć własną lepszą rzeczywistość. W wielu miejscach na świecie, borykających się z biedą oraz nierównościami społecznymi, najważniejszym i podstawowym narzędziem, jakie można komuś dać, aby mógł sobie ‚samemu’ pomóc jest właśnie edukacja. Nasze myślenie o pomaganiu jest bardzo zbieżne z filozofią pomagania BSUF, która poza odpowiadaniem na bieżące potrzeby mieszkańców, ma przede wszystkim na celu dawanie swoim podopiecznym nadziei na lepszą przyszłość. We wspólnym projekcie pomagania BSUF i Fundacji Signum dokonujemy tego pozyskując sponsorów finansujących edukację dzieci oraz wypracowując mechanizmy, dzięki którym lokalna społeczność stanie się bardziej niezależna.

Dzięki współpracy z Fundacją Signum, BSUF może teraz pozyskiwać nowych sponsorów również na terytorium Polski. Wspólnie otworzyliśmy subkonto, dzięki któremu każdy może przyłączyć się do naszego projektu poprzez COMIESIĘCZNE WSPARCIE FINANSOWE JEDNEGO DZIECKA W WYSOKOŚCI 50 zł.

Jest to inicjatywa wyjątkowa i angażując się w nią dają Państwo konkretnemu dziecku szanse na lepszą przyszłość. Państwa pomoc pozwoli innym marzyć i sprawi, że ich funkcjonowanie nie będzie określone tylko dwoma słowami – brak wyboru.


CO DZIEJE SIĘ Z PAŃSTWA PIENIĘDZMI?

Pieniądze, które Państwo co miesiąc przelewają na specjalne subkonto BSUF w Fundacji Signum, pozawalają pokryć koszty kształcenia jednego konkretnego dziecka.

Koszty te obejmują wydatki na:
– czesne,
– jedzenie,
– materiały niezbędne do nauki,
– mundurki szkolne.

W związku z tym, że działalność BSUF się rozrasta i Fundacja ma coraz więcej podopiecznych, część Państwa pieniędzy przeznaczać będziemy również na kształcenie grupy uczniów liceum, w którym czesne jest wyższe niż w szkole podstawowej.
BSUF pomaga tej grupie podopiecznych od początku nauki w szkole podstawowej – chcemy więc dać im szansę na dalsze kształcenie bez zwiększania kosztów dla dotychczasowych sponsorów tej grupy młodzieży.

 

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?

Po wyrażeniu przez Państwa chęci przyłączenia się do projektu, BSUF znajduje dziecko, które potrzebuje wsparcia finansowego, aby pójść do szkoły lub kontynuować naukę. Następnie wystarczy by Państwo ustalili w swoim banku polecenie comiesięcznego zlecenia stałego w wysokości 50zł na specjalne subkonto BSUF w Fundacji Signum. Nr konta to 05 1240 6609 1111 0010 3889 0528.

W tym czasie dostaną Państwo profil sponsorowanego przez Państwa dziecka wraz z kilkoma informacjami na jego temat. Mogą Państwo oczywiście utrzymywać kontakt ze sponsorowanym przez Państwa podopiecznym, wysyłając list lub wiadomość e-mail do BSUF, które następnie przekaże je wspieranemu przez Państwa dziecku.

 

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej Buyemba Suubira Uganda Foundation:www.buyemba.org

Jeżeli są Państwo zainteresowani przyłączeniem się do naszego projektu prosimy o kontakt.
E-mail: bsuf@signumfoundation.eu & Tel: +48 663 997 552