Misja

FUNDACJA SIGNUM – NA PRZECIĘCIU SZTUKI, ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO I POMOCOWEGO. Fundacja Signum zajmuje się działalnością pomocową na rzecz dzieci i młodzieży oraz międzynarodową promocją sztuki XX i XXI wieku – ze szczególnym uwzględnieniem sztuki polskiej. Stara się łączyć te działania w projektach edukacji przez sztukę oraz sztuki zaangażowanej społecznie. Fundacja działa na terenie Polski z siedzibą w Fabryce Zeylanda w Poznaniu oraz w dwóch przestrzeniach wystawienniczych: Signum Foundation Gallery w Łodzi oraz Palazzo Donà w Wenecji.

 

 

SŁOWO FUNDATORÓW:

Fundacja Signum powstała w 2002 roku /zarejstrowana 13 grunia/, by nadać naszej spontanicznej działalności charytatywnej i kulturalnej stałą formę. Fundacja jest narzędziem, które pozwala nam rozszerzać zakres i skuteczność tak ukierunkowanej aktywności społecznej. Model dzialania kontynuowany do dzisiaj wypracowalismy z zespolem: Milena Stasiak, Joanna Mek-Imała, Janusz Głowacki, Janusz Marciniak, Grzegorz Musiał.

 

W statucie Fundacji zobowiązaliśmy się do „wspierania i promocji różnych dziedzin twórczości artystycznej” i do niesienia pomocy osobom jej potrzebującym – „ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, a także rodzin osób niepełnosprawnych”. W myśl tych zobowiązań nieustannie uczymy się rozpoznawać ludzkie potrzeby i doskonalimy formy wspierania twórczej aktywności. 

 

Stale zachęcamy też innych do prowadzenia podobnej działalności. Do naszej pracy włączamy rodzinę, przyjaciół, znajomych. Pozwala na to ewoluująca, elastyczna i nie zbiurokratyzowana, lecz ograniczona do niezbędnego minimum struktura organizacyjna Fundacji.

 

Fundacja stara się proponować i rozwijać najbardziej wartościowe formy zaangażowania społecznego, pomocowego oraz inicjuje i realizuje interdyscyplinarne projekty artystyczne.

 

Granica między działalnością społeczną a kulturalną często zaciera się, co uważamy za korzystne i inspirujące. „Spotkania Sztuki i Działań Społecznych” oraz „Warsztaty Radości Życia”, jakie organizowaliśmy w latach 2007-2009 wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu, koordynowane przez prof. Janusza Marciniaka, były lekcją empatii i szkołą wolontariatu, a także polem eksperymentów w rozwijaniu kreatywności i umiejętności komunikacyjnych naszych podopiecznych i ich opiekunów. Innym przykładem długofalowego i angażującego społecznie projektu artystycznego jest „Projekcja Poznańska” – owoc współpracy Krzysztofa Wodiczki i Janusza Marciniaka z poznańskim Pogotowiem Społecznym.

 

W ramach pomocy charytatywnej Fundacja oferuje wsparcie finansowe, doradcze i organizacyjne. Naturalną konsekwencją systematycznie udzielanej pomocy stało się wyłonienie grupy podopiecznych, których Fundacja obejmuje stałą opieką. Cieszy nas, kiedy specjalistyczna terapia, rehabilitacja i zabiegi medyczne przynoszą poprawę zdrowia i funkcjonowania społecznego naszych podopiecznych. Mamy też świadomość, że sukcesem bywa utrzymanie stanu psychofizycznego i zapobieganie regresowi w przypadku przewlekłych chorób i złożonych niepełnosprawności. Duże znaczenie ma dla nas również wspieranie rodzin i opiekunów chorych dzieci.

 

Działalność Fundacji na rzecz promocji sztuki nowoczesnej i współczesnej realizowana w latach ubiegłych poprzez organizację i wspieranie powstania wielu wystaw oraz towarzyszących im katalogów przerodziła się z czasem w prowadzenie interdyscyplinarnej autorskiej działalności Fundacji. W 2009 roku międzynarodową wystawą „Obudźcie się, aby śnić” /współpraca i konsultacja naukowa prof. Andrzej Turowski/ zainaugurowaliśmy działalność zagranicznej filii Fundacji – w Palazzo Donà przy Campo San Polo w Wenecji. Signum Foundation Palazzo Donà to stała przestrzeń wystawiennicza bezpłatnie udostępniana zwiedzającym. Dzięki wyjątkowemu położeniu stała się ona miejscem dialogu odmiennych kultur, postaw artystycznych, międzynarodowych spotkań artystów i krytyków.

 

W 2015 roku Fundacja udostępniła nową przestrzeń ekspozycyjną w Łodzi gdzie pokazujemy wybrane prace z kolekcji.

 

Urzeczywistnienie idei szczodrości i otwarcia na drugiego człowieka poprzez wsparcie nie tylko materialne, lecz także poprzez sztukę to główny cel naszej Fundacji od chwili jej powstania.

 

Hanna i Jarosław Przyborowscy

Zespół

Fundatorzy - Rada Fundacji

Hanna Przyborowska

Jarosław Przyborowski

Prezes Zarządu

Grzegorz Musiał

Członek Zarządu

Paulina Przyborowska

Asystentka Zarządu

Aleksandra Karolczak

Koordynator projektu BSUF

Kacper Przyborowski

Fabryka Zeylanda

Fundacja Signum ma swoją siedzibę w Fabryce Zeylanda w Poznaniu – jedynym zabytkowym budynku fabrycznym zachowanym w śródmieściu Poznania.

 

Przestrzeń na parterze budynku wykorzystywana jest na prezentacje czasowych wystaw i projektów Fundacji. W ramach działań Fundacji Signum miały tu miejsce wystawy prac m.in. Leszka Dutki, Jaroslawa Kozlowskiego, Janusza Marciniaka, Andrzeja Okinczyca, Ryszarda Waski, Krzysztofa Wodiczki.

 

Trzykondygnacyjny, 11-osiowy, podpiwniczony budynek ceglany, z dwoma płytkimi ryzalitami z widoczną więźbą dachową, wzniesiony został w latach 1871-1872 przez przemysłowca Józefa Zeylanda. Do roku 1903 budynek funkcjonował jako Fabryka Wyrobów Stolarskich Józefa Zeylanda.

 

Wyroby Fabryki, nagradzane na międzynarodowych konkursach, stały się elementem wyposażenia licznych instytucji i prywatnych mieszkań.

 

Najbardziej znane realizacje Fabryki
ołtarz, ambona i ławki w kościele NMP na Ostrowiu Tumskim, pudło rezonansowe organów Fary Poznańskiej, ławki dębowe i stalle w Katedrze Poznańskiej, wyposażenie Gabinetu Kraszewskiego (na zlecenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk), wyposażenie biblioteki Pałacu w Rogalinie (na zlecenie Edwarda Aleksandra Raczyńskiego).

 

Józef Zeyland (1823 – 1891)
przemysłowiec i społecznik, jeden z założycieli Banku Przemysłowego, członek Towarzystwa Przemysłowego i Towarzystwa Młodzieży Kupieckiej, aktywnie wspierający Towarzystwo Naukowej Pomocy dla Młodzieży Wielkiego Księstwa Poznańskiego; pochowany na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu.

Signum Foundation Gallery

Nowa przestrzeń ekspozycyjna Fundacji Signum, jest przeznaczona do prezentacji wybranych prac i projektów z kolekcji fundacji.

 

Fakt, że znajduje się ona w Łodzi nie jest przypadkowym wyborem; miasto to jest szczególnym punktem na mapie XX wiecznej awangardy. Tu powstała w 1930 r. pierwsza w Europie międzynarodowa kolekcja sztuki nowoczesnej dzięki zaangażowaniu i determinacji twórców tej miary co: Władysław Strzemiński, Henryk Stażewski, Katarzyna Kobro, Julian Przyboś. Tu również działa osadzone w kontekście międzynarodowym Muzeum Sztuki, z którym fundacja współpracuje na różnych poziomach.

 

Prezentacje w Signum Foundation Gallery będą się skupiały bardziej na pokazywaniu wyjątkowych osobowości twórców, niż tylko ich dzieł. W kolekcji fundacji znajdują się duże zespoły prac, takich artystów polskiej i międzynarodowej awangardy, jak: Stefan i Franciszka Themerson, Henryk Stażewski, Edward Krasiński, Tadeusz Kantor, Katarzyna Kozyra, Jesús Rafeal Soto, Carlos Cruz Diez, Ludwig Wilding. Wybrana z kolekcji praca: obiekt, instalacja, wideo, film, cykl fotografii mają być impulsem dla widza do bardziej wnikliwego poznania osobowości artysty, a nie tylko obejrzenia jego dzieł eksponowanych w galerii. Dla wielu bowiem artystów proces dochodzenia do dzieła staje się również dziełem, chociaż często pozostaje tylko w formie dokumentacji.

 

Kameralna przestrzeń ekspozycyjna jest swego rodzaju laboratorium do określania i prezentacji tożsamości kolekcji Fundacji Signum. Oprócz wspomnianych projektów mamy również w planach prezentacje młodych twórców, dla których kolekcja jest inspiracją i formą dyskursu dla ich własnych praktyk artystycznych. Każdego roku realizujemy sześć projektów artystycznych.

Palazzo Donà

Palazzo Donà to miejsce wyjątkowe, podobnie jak samo miasto. Niezwykłość Wenecji objawia się między innymi w tym, że jest to miasto przesiąknięte historią, przenikania się wszystkich możliwych wpływów: Bizancjum, Chrześcijaństwa, Judaizmu, Islamu. Miasto największych malarzy nowożytnych: Tycjana, Giorgione, Veronese, które od pewnego czasu otwiera się coraz bardziej na sztukę nowoczesną.

 

Idąc od Ponte di Rialto w kierunku bazyliki Santa Maria Gloriosa Dei Frari mijamy Campo San Polo – ogromny plac, który słynie z wczesnogotyckich pałaców, maskarad karnawałowych i plenerowych projekcji Festiwalu Filmowego. Jednym z najstarszych pałaców stojących przy północno-zachodniej pierzei placu jest Palazzo Donà.

 

Pałac – znany także jako Palazzo Donà Brusa – był prawdopodobnie pierwszą siedzibą arystokratycznego rodu Donà. Z historycznych źródeł wynika, iż pierwotnie było to nazwisko Donatus noszone przez obywateli rzymskich z Akwilei, którzy w VI wieku schronili się na lagunie. Od XI wieku rodzina Donà aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym Wenecji. Jak wszystkie wielkie rody weneckie miała swojego Dożę, Francesco Donà w połowie XVI wieku. W późniejszych stuleciach urząd ten sprawowali jeszcze Leonardo i Nicolas Donà.
Znane są również artystyczne tradycje pałacu. Giovanni Francesco Brusa był kompozytorem oper i muzyki sakralnej. Współpracował ze słynnym Carlo Goldonim, którego dom rodzinny znajduje się w bliskim sąsiedztwie Campo San Polo. Jest to również pałac gotycki, porównywalny właśnie do Palazzo Donà.

 

Powstanie Palazzo Donà przypada na początek XIV w. Z tego czasu pochodzi zapewne wejściowy portal z dekoracyjnym fryzem o widocznych wpływach sztuki bizantyjskiej. Niezwykle ciekawym przykładem wczesnego gotyku jest dziedziniec z odkrytą klatką schodową i studnią pośrodku. Podobny, ale skromniejszy układ dziedzińca znajduje się we wspomnianym domu Carlo Goldoniego.

 

Ukryte nieco z zewnątrz piano nobile Palazzo Donà posiada unikalny drewniany strop gotycki, bizantyjsko-gotyckie quadroforium wychodzące na wewnętrzny dziedziniec i posadzki wykonane techniką pastellone. Długą i bogatą historię pałacu zamyka artystyczna rodzina malarzy i pisarzy o nazwisku Fonseca. Kolejną kartą historii tego wyjątkowego miejsca jest artystyczna działalność Fundacji Signum.

 

W cyklu dwuletnim realizujemy duże projekty wystawiennicze, towarzyszące Biennale di Venezia.

Nagrody

NAGRODA MS DLA ZAŁOŻYCIELI FUNDACJI SIGNUM – HANNY I JAROSŁAWOWA PRZYBOROWSKICH


3 września 2010 r. Muzeum Sztuki w Łodzi przyznało Nagrodę ms założycielom Fundacji Signum – Hannie i Jarosławowi Przyborowskim.

 

Nagroda ms „jest cyklicznym wyróżnieniem za szczególne wsparcie udzielone Muzeum Sztuki w Łodzi oraz wkład w rozwój instytucji.”
Założyciele Fundacji Signum docenieni zostali przez Muzeum za zakup do zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi pracy Daniela Burena „Hommage à Henryk Stażewski, Cabane éclatée avec tissu blanc et noir, travail situé, 1985-2009″ oraz wsparcie udzielane Muzeum w ramach Rady Społecznej Muzeum Sztuki w Łodzi.

 

„Ta nagroda ma dla nas wymiar symboliczny. Od lat Muzeum Sztuki w Łodzi nas inspiruje” (Jarosław Przyborowski)

WYSTAWA KOLEKCJI FUNDACJI SIGNUM W PALAZZO DONÀ W WENECJI – W RANKINGU "ARTEONU" - NAJWAŻNIEJSZYCH FENOMENÓW ARTYSTYCZNYCH 2009 ROKU


Redakcja „Arteonu” w numerze styczniowym (2010) – umieściła wystawę „Obudźcie się, aby śnić / Awake nad Dream / Svegliati e Sogna” Fundacji Signum, jaka miała miejsce w 2009 roku w Palazzo Donà Wenecji, na pozycji 7 Rankingu „najważniejszych fenomenów artystycznych” 2009 roku.

W uzasadnieniu wyróżnienia „Arteonu” czytamy: „Instytucjonalne wkroczenie Fundacji Signum na arenę międzynarodową pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń minionego roku, zwiastując dalekosiężne konsekwencje dla budowania pozycji polskiej sztuki. (…)”.

ZAŁOŻYCIELE FUNDACJI SIGNUM W SETCE "OBIEGU" NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH OSÓB W POLSKIM ART WORLDZIE W 2009 ROKU


Hanna i Jarosław Przyborowscy, założyciele Fundacji Signum, zostali wymieni przez redaktorów pisma „Obieg” i autorów bloga „ArtBazaar” – Piotra Bazylko i Krzysztofa Masiewicza – na 52 miejscu w Setce „Obiegu” – rankingu „najbardziej wpływowych osób i środowisk w polskim art worldzie” w 2009 roku.
W uzasadnieniu napisano: „Choć niezwykle ciekawa, międzynarodowa kolekcja Fundacji Signum, którą założyli Przyborowscy, powstaje od lat, to dopiero w ubiegłym roku po raz pierwszy mogła ją obejrzeć szeroka publiczność. Ale za to nie byle gdzie, bo w Palazzo Donna w Wenecji podczas ubiegłorocznego weneckiego biennale.”

NAGRODA IM. JARKA MASZEWSKIEGO 2009


Nagroda dla Hanny i Jarosława Przyborowskich, założycieli Fundacji Signum, za: „przemyślane działania społeczne z dziećmi, konsekwentny program wystaw, prezentację sztuki w przestrzeni publicznej i prezentację sztuki polskiej w Wenecji” ( uzasadnienie Kapituły Nagrody w składzie: Związek Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Związek Polskich Artystów Fotografików, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu i Galeria Miejska Arsenał).

CERTYFIKAT DOBROCZYNNOŚCI


Certyfikat przyznany Fundacji Signum przez Fundację Dzieciom, za znaczącą pomoc w finansowaniu leczenia i rehabilitacji dzieci objętych programem „Zdążyć z Pomocą”.

ZŁOTY ERAZM 2008 w kategorii „Przyjaciele Siódemki”


Wyróżnienie przyznane przez Szkołę Podstawową nr 7 w Poznaniu dla Hanny i Jarosława Przyborowskich, założycieli Fundacji Signum, „Przyjaciół Siódemki”.

NAGRODA MINISTRA KULTURY "SYBILLA 2003"


Wyróżnienie Ministra Kultury dla Fundacji Signum i Muzeum Historii Miasta Łodzi za wystawę „Magia koloru. Samuel Tepler 1918-1998” – najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku, w kategorii „wystawy w całości przygotowane ze zbiorów zagranicznych”.

Uczestnictwo w projektach

Nagroda imienia Ireny Sendlerowej "za naprawianie świata"


Od 2014 roku Fundacja Signum współfinansuje Nagrodę im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” jak również będąc członkiem kapituły uczestniczy w corocznym wyborze laureatów.

 

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” została ustanowiona w 2006 roku, Jej celem jest uhonorowanie nauczycieli, którzy uczą i wychowują w duchu tolerancji i poszanowania dla innych, inspirują do działań zgodnych z tymi zasadami i odgrywają aktywną rolę w swojej szkole oraz społeczności lokalnej. Ideą nagrody jest uczczenie osoby patronki – Ireny Sendlerowej, bohaterskiej działaczki „Żegoty”, która podczas II wojny Światowej uratowała życie 2,5 tys. żydowskich dzieci – oraz propagowanie wartości i postaw, którym była wierna.

 

Więcej o nagrodzie: TUTAJ