Sztuka to potęga

Tytuł pracy wideo Józefa Robakowskiego, guru medialnej awangardy, w lakoniczny sposób określa sens tworzenia kolekcji sztuki nowoczesnej.

 

Kolekcje istniały już w starożytnej Grecji, a zatem można uznać, że kolekcjonowanie jest jedną z najbardziej tajemniczych potrzeb ludzkich, w których duch staje się materią.

 

Kolekcja Fundacji  Signum ma swoje źródło w prywatnych zakupach Hanny i Jarosława Przyborowskich,  dokonywanych w latach 90-tych XX wieku. Do kolekcji trafiają prace wybitnych artystów przełomu XIX i XX wieku: Jacka Malczewskiego, Olgi Boznańskiej, Stanisława Wyspiańskiego,  a także artystów  z kręgu Ecole de Paris: Tadeusza Makowskiego,  Meli Muter, Mojżesza Kislinga i wielu innych.

 

W 2002 r. zostaje powołana Fundacja Signum,  której jednym z  celów statutowych jest tworzenie kolekcji sztuki nowoczesnej i promocja polskiej sztuki w kontekście  sztuki europejskiej. Dotychczasowy zbiór wybitnych dzieł sztuki staje się podstawą do stworzenia i systematycznego powiększania  kolekcji  promującej awangardowe dokonania polskich artystów , których twórczość wpisuje się   w dokonania europejskiej awangardy. Międzywojnie reprezentowane  jest pracami: Karola Hillera,  Katarzyny Kobro, Kazimierza Malewicza, Marii Nicz-Borowiakowej,  Władysława Strzemińskiego, Mieczysława Szczuki, Stefana Themersona, Brunona Schulza , Stanisława Ignacego Witkiewicza.

 

Okres powojenny to m.in prace pokazane na pierwszej Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie w 1948 r: Marii Jaremy, Tadeusza Kantora, Jerzego Nowosielskiego,  Stefana Wegnera, Andrzeja Wróblewskiego.

 

Lata 60- te , 70- te i 80-te reprezentowane są pracami :Romana Cieślewicza,  Stanisława Dróżdża,  Wojciecha Fangora,  Edwarda Krasińskiego, Kojii Kamoji, On Kawara,  Zofii Kulik,  Natalii LL, Romana Opałki, Ewy Partum,  Henryka Stażewskiego, Jesusa Rafaela Soto,  Carlosa Cruz-Diez,  Ludwiga Wildinga.

 

Przełom XX i XXI wieku jest projekcją poszukiwań ale też i odpowiedzią na istotne pytania czym sztuka jest dzisiaj i jaką rolę powinna spełniać we współczesnym świecie. Z tego czasu są w kolekcji prace: Pawła Althamera,  Nicolas’a  Grospierra,  Grupy Sędzia Główny,  Andrzeja Karmasza, Katarzyny Kozyry, Essayd’a Lalla, Dominika Lejmana,  Didier’a  Ben Loulou,  Michała Martychowca, Agaty Michowskiej, Moniki Sosnowskiej  i innych.

 

Najbardziej znaczące zespoły prac są systematycznie uzupełniane poprzez nowe zakupy,  kolekcja w dalszym ciągu ma formę otwartą.

 

Prace  z kolekcji są permanentnie pokazywane na wystawach w Polce i za granicą.